#

[21/8 11:39] Tomas Ferres: Escrit 1

 

Solem pensar que la Gent Gran es molt mes conservadora; més carca i retrograda, que quan érem joves; voldria remarcar que això es molt fals, en totes les societats trobem persones grans, superant els 70, amb una gran activitat social i política, participant activament en els seus àmbits respectius; tenim entre els que encara estan actius entre nosaltres i també altres que ja ens han deixat; en Santiago Carrillo; en Manuel Fraga la Rosa Regas; en Konrad Adenauer; Jose Luis Sampedro; Jose Saramago; la Jane Fonda; Enrique Miret Magdalena; en Leonard Cohen; en Nelson Mandela; la Maria Aurelia Capmany; i un llarg etcètera.

Politics, escriptors, artistes amb tots els que estan ho han estat actius a l'edat, en que alguns pensen que ja no girem rodo podríem fer una llista llarguíssima, però ho deixo aquí a tall d'exemple, companys no os deixeu enredar mentre hi ha partit cal jugar.

[21/8 11:39] Tomas Ferres: Escrit 2

El 8 d'octubre de 2003 d'acord amb les conclusions aprovades pel Consell de la Gent Gran de Catalunya el 22 de setembre de 2003. el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar establir i promoure l'aplicació de la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya. Un dels punts importants es;“el reconeixement del concepte de l'autonomia personal, entesa com el dret de ser lliures en la presa de decisions, de mantenir el propi projecte de vida des de la identitat personal “; entenc que aquet punt obliga a totes les administracions, començant per la local a facilitar els mitjans per assolir aquets objectius, especialment proveint els mitjans,humans i materials; perquè la gent gran puguem romandre als nostres domicilis, i no hàgim d'ingressar en qualsevol residencia si apareixen les primeres mancances a l'autonomia personal.